EKENÄS BRIDGEKLUBB r.f.                                                         05.04.2006

Styrelsen

 

 

 

 

Till klubbens medlemmar att notera vid våra spelkvällar.

 

 

ALLMÄNNA REGLER

 

1.                        Kvällens tävlingsledare utses före tävlingens början.

 

2.                        Tävlingsledaren använder klocka. Speltid 7½ min/bricka. Klockans ställs att  ringa 3 min före sluttiden. Om brickor ej påbörjats när klockan ringer skrivs ”medel” i protokollet.

 

Om man vid något bord har flere än 3 stick ospelade då klockan ringer för rondens sluttid, får bägge paren en varning. Om ett par ytterligare överträder en ronds sluttid utdelas en straffpoäng per gång.

 

3.                        Syd avhämtar brickorna till bordet. Öst-Väst kollar att rätta brickor spelas.

 

4.                        Nord för protokoll och visar det skrivna resultatet åt Öst för godkännande.

 

5.                        Onödigt prat under och efter spelad bricka skall undvikas. På så sätt sparas tid och spelarna kan i lugn och ro koncentrera sig på följande bricka.

 

6.                        Efter spelad rond läser man på guidekortet vem som skall föra bort brickorna, till vilket bord man skall förflytta sig och huruvida man skall ta brickor med sig till följande rond.

Tävlingsledaren säger till när man skall byta till följande rond.

 

7.                        Rökare bör se till att de är tillbaka vid spelbordet vid byte.

 

8.                        Efter avslutat spel hjälps medlemmarna åt att avsluta kvällen så, att en del räknar resultaten och andra sköter om undanplockning och möblering.